FAQ

Co należy wiedzieć na temat gwarancji na urządzenia G4U?

Produkty G4U są objęte dziesięcioletnią gwarancją (czas liczony jest od daty zakupu znajdującej się na fakturze bądź paragonie).

Gwarancja G4U dotyczy braku wad materiałowych i produkcyjnych wszystkich produktów oferowanych na stronie www.

Naprawa gwarancyjna bądź wymiana produktu na inny nie dotyczy sytuacji, w której zniszczenie urządzenia nastąpiło w wyniku nieautoryzowanej modyfikacji technicznej pamięci USB, niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia mechanicznego, niedostosowanych warunków środowiska użytkowania, niewłaściwych technik konserwowania lub awarii wywołanej przez urządzenie, za które firma G4U nie jest odpowiedzialna.

Gwarancja traci ważność w momencie, w którym użytkownik urządzenia dokonał w nim nieautoryzowanych modyfikacji technicznych lub urządzenie było nieprawidłowo użytkowane czy też zostało uszkodzone mechanicznie.