FAQ

Czym są regulacje WEEE?

Rozporządzenia WEEE regulują sposób utylizacji odpadów elektronicznych i elektrycznych, w tym zużytego sprzętu tego typu.

Każdy producent takich produktów musi dopilnować, by wszystkie wytworzone przez niego towary zostały odpowiednio oznakowane. Symbol przekreślonego kosza na kółkach musi być dobrze widoczny i trwale pozostać na produkcie, by ułatwić segregację odpadków.

Poza tym symbolem na produkcie musi znaleźć się także identyfikator producenta. Regulamin WEEE dotyczy produktów o napięciu do 1500V (prąd stały) lub 1000V (prąd zmienny) z następujących kategorii: urządzenia gospodarstwa domowego, narzędzia elektryczne i elektroniczne, sprzęt IT, urządzenia telekomunikacyjne i konsumenckie, oświetlenie, sprzęt medyczny, rekreacyjny i sportowy, zabawki, dozowniki automatyczne oraz elementy monitorujące pracę urządzeń.